עמוד:57

מודד , השתמש בערך המדוד של מתח החרקים של הספק ובערכים המדודים של הנגדים . R -1 R , o > nf 7 . 3 את טבלה 3 9 לצורך חישוב ההתנגדות הפנימית של מד-המתח הנח כי ההתנגדות הפנימית של מד-הזרם שווה לאפס . השתמש בערכים המדודים של נגד העומס , מתח ההדק י ם של הספק ובזרם הנמדד על-ידי מד-הזרם , כדי לחשב את ההתנגדות השקולה של נגד העומס ומד-המתח . בחישוב המתח ללא מודדים , השתמש בערכים המדודים של מתח ההדקים של הספק ושל נגד העומס . . 4 השלם את טבלה . 9-4 לצורך חישוב ההתנגדות הפנימית של מד-הזרם , השתמש בערכים המדודים של מתח וזרם ושל נגד העומס . הנח כי ההתנגדות הפנימית של מד-המתח היא אי נסופית . בחישוב הזרם בנגד ללא מודדים , השתמש בערכים המדודים של מתח ההדקים של הספק ושל נגד העומס . שאלות סיכום . 1 על סמך התוצאות שהתקבלו בטבלה , 9-1 באיזה תחום מדידה של מד-זרם מומלץ לעבוד במעגל שהשתמשת בו בניסוי : בתחום גבוה ככל האפשר או בתחום נמוך ככל האפשר ? נמק . . 2 על סמך התוצאות שהתקבלו בטבלה , 9-2 באיזה תחום מדידה של מד-מתח מומלץ לעבוד במעגל שהשתמשת בו בניסוי : בתחום גבוה ככל האפשר או בתחום נמוך ככל האפשר ? נמק . . 3 על סמך התוצאות שבטבלאות 3 9 י ^ . 9 באיזו צורה עדיף למדוד זרס ומתח בו בזמן במעגל שהשתמשת בו בניסוי : לפי המעגל שבאיור 9-4 או לפי המעגל שבאיור ? 9 ~ 5 התייחס לשני מקרים : א ) כאשר יש ברשותך מד-זרם ספרתי ומד-מתח אנלוגי ; ב ) כאשר יש ברשותך מד-זרם אנלוגי ומד-מתח ספרתי . האם , לדעתך , יש חשיבות להבדל בין שני המעגלים כאשר מצויים בידיך שני מכשירים ספרתיים ? נמק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר