עמוד:54

ב . השפעת מד-המתח במעגל . 1 חבר שני נגדים שערכם 10 kn-o בטור לספק המתח , כמתואר באיור -9-2 . 2 חבר מד-מתח אנלוגי בין הדקי הנגד . Rj . 3 כוון את מתח הספק ללא עומס . 10 V-5 yap A את תחום המדידה של מד-המתח . 0-20 \/ -ל 5 מדוד את התנ גדות הנגדים R -1 f i j בעזרת רב-מודד ספרתי ( מדידה זו נעשית כאשר הספק מנותק מהמעגל . ( . 6 חבר את הספק למעגל ומדוד את מתח ההדקים של הספק כאשר הוא מחובר במעגל . את המדידה תוכל לבצע בעזרת מד-המתח הפנימי של הספק או בעזרת רב-מודד ספרתי חיצוני . ך . מדוד את המתח על הנגד R בעזרת מד-המתח האנלוגי . 1 . 8 שנה את תחום המדידה של מד-המתח 0-200 \/ -ל וחזור על סעיפים . 7-6 . 9 נתק את הספק והחלף את שני נגדי העומס בזוג נגדים אחרים שערכם כ . 1 ^> . 10 חזור על סעיפים . 8-4 רשום את תוצאותיך בטבלה כדוגמת טבלה : 9-2 (*) עמודות אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 9-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר