עמוד:53

2 רב-מודדים ספרתי ים . 2 נגדים בתחום שבין , 12 V . o- ' z ) 8 kn בעלי דיוק של . 10 % 2 נגדים בתחום שבין , 1 . 2 Af n- > 0 . 8 Mn בעלי דיוק של 10 % נגד בתחום שבין , 1 . 2 kn- > 0 . 8 kn בעלי דיוק של . 10 # נגד בתחום שבין , 12 n-b 8 n בעלי דיוק של . 10 # מהלך הניסו י א . השפעת מד-זרם במעגל . 1 חבו נגד שערכו 10 D-D ומר-זרם אנלוגי בטור לספק המתח , כמתואר באיור . 9-1 . 2 קבע את תחום המדידה של מד-הזרם . 0 - 200 mA-b . 3 כוון את מתח הספק ללא-עומס . 2 \/ -ל . 4 מדוד את התנגדות הנגד בעזרת רב-מודד ספרתי . . 5 חבר את הספק למעגל ומדוד את מתח ההדק י ם של הספק כאשר הוא מחובר במעגל . את המדידה תוכל לבצע בעזרת מד-המתח הפנימי של הספק או בעזרת מד-מתח ספרתי חיצוני . . 6 מדוד את המתח בין הדקי מד-הזרם בעזרת מד-מתח ספרתי . ך . 1 p N את הזרם במד-ה ז רם . . 8 שנה את תחום המדידה של מד-הזרם 0-1 A- > וחזור על סעיפים -7-5 . 9 נתק את הספק והחלף את נגד העומס בנגד אחר שערכו . R = 1 kn-o . 10 קבע את תחום המדידה של מד-הזרם על 0-2 mA וחזור על סעיפים -7-4 . 11 שנה את תחום המדידה של מד-הזרם ל ^ ם ! 0-20 וחזור על סעיפים 5 -7 רשום את תוצאותיך בטבלה כדוגמת טבלה : 9-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר