עמוד:52

שאלות הכנה . 1 חשב את הזרם במעגל 9-1 בשלושה מקרים : א . מד-זרם שהתנגדותו הפנימית . r = 10 n A ב . מד-זרם שהתנגדותו הפנימית . r = 1 n A ג . מד-זרם שהתנגדותו הפנימית . r = 0 A בכל המקרים הנח כי מתח ההדק י ם של מקור המתח , כאשר הוא מחובר במעגל , הוא , E = 2 V ו ערכו של הנגד . R = 10 n . 2 חשב את המתח 9-2 ^ xv ^^ U בשלושה מקרים : AB א . מד-מתח שהתנגדותו הפנימית . r = 1 kn v כ . מד-מתח שהתנגדותו הפנימית . r = l Mn v . A מד-מתח שהתנגדותו הפנימית 0 ם . r = v בבל המקרים הנח כי מתח ההדק י ם של מקור המתח , כאשר הוא מחובר במעגל , הוא , E = 10 V ו ערכי הנגדים הם . f i j = R = 10 kn 2 nvyn . 3 את הזרם העובר דרך הנגד R במעגל 9-4 ו במעגל 5 9 בשני מקר י ם : א . , R = 100 kn התנגדותו הפנימית של מד-המתח , r = 100 kn v התנגדותו הפנימית של מד-הזרם . r = 0 . 1 n A ב . , R = 10 kn התנגדות הפנימית של מד-מתח , r = 1 Mn v התנגדות פנימית של מד-זרם . r = 10 n A בשני המקרים הנח כי מתח ההדק י ם הוא . E = 2 V רשימת הציוד - ספק כוח מיוצב למתח נמוך . - מד-זרם אנלוגי . * - מד-מתח אנלוגי . * על שגיאות במדידה ובמיוחד שגיאות שיטתיות , הנובעות משגיאות המכשיר ומשגיאות בקריאת התוצאות , תלמד ביתו פירוט בהמשך לימודיך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר