עמוד:51

ג . חיבור מד-זר 0 ומד-מתח בעת ובעו נה אחת לרכיב במעגל החשמלי באיור 3 9 מתואר מעגל חשמלי ובו מקור מתח E ונגד . R כדי למדוד בו בזמן את המתח על הנגד ואת הזרם העו בד דרכו , אפשר לחבר את מד-המתח ומד-הזרם במעגל בשתי צורות : על-פי המתואר במעגל שבאיור , 9-4 אי על-פי המתואר במעגל שבאיור 5 -9 עקב ההתנגדויות הפנימיות של מד-הזרם ו מד-המתח , הזרמים והמתחים הנמדדים במעגלים שבאיורים 9-4 ו 5 9 שונים מהזרם מהמתח המחושבים במעגל שבאיור 3 9 יתירה מזאת , הזרם והמתח הנמדדים במעגל שבאיור 9-4 שונים מהזרם ומהמתח הנמדדים במעגל שבאיור 5 9 בניסוי נמדוד את הזרם במעגל שבאיור 9-4 בעזרת מד-זרם ספרתי ואת המתח - בעזרת מד-מתח אנלוגי , ואילו במעגל שבאיור 5 9 נמדוד את המתח בעזרת מד-המתח הספרתי ואת הזרם - בעזרת מד-זרם אנלוגי . הערכת משך הניסו י שני שיעורים . איור 5 9 איור 9-4 איור 3 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר