עמוד:50

א . השפעת מד-ז רם במעגל חשמלי את השפעתו של מודד אנלוגי על הזרם העובר בנגד נבדוק במעגל המתואר באיור . 9-1 נמדוד את הזרם במעגל בעזרת מד-זרם אנלוגי . ( A ) המדידה תיעשה בשני תחומים של מד-הזרם , שבכל אחד מהם יש למד-הזרם התנגדות פנימית שו נה . נשווה את הערכים המדודים לערכים מחושבים במעגל ללא מד-זרם . ב . השפעת מד-מתח במעגל חשמל * את השפעתו של מד-מתח אנלוגי על המתח שביו קצות נגד נכיר במעגל החשמלי המתואר באיור 9-2 המעגל כולל שני נגדים : R ו- ^ 2 x המחוברים בטור . נמדוד את המתח של הנגד ra rnryn R nnn- אנלוגי i . V המדידה תיעשה כשני תחומימ , שבכל אחד מהם יש למד-המתח התנגדות פנימית שונה . גם כאן נשווה את המתח המדוד על R עם l המתח המחושב ללא מד-מתח במעגל . איור 9-2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר