עמוד:48

ניסוי 9 השפעת מכשירי מדידה על מרירות זרם ומתח במעגל חשמלי רקע עיוני במעגלים חשמליים עם רכיבים אומי ים , הזרם ' והמתח של כל רכיב נקבעים על-ידי כל ההתנגדויות ומקורות המתח במעגל . בבואנו למדוד מתח או זרם ברכיב מסוים , אנו מחברים במעגל מכשיר-מדידה . לכל מכשיר מדידה יש התנגדות פנימית מסוימת הנקבעת על פי מבנהו ואופן פעולתו . לפיכך , חיבור מכשיר מדידה במעגל החשמלי , גורם לכך שהזרמים והמתחים במעגל שונים בגודלם מהזרמים ומהמתחים במעגל לפני חיבור המכשיר . גודל השינוי תלוי בסוג המכשיר , בתנאי המדידה ובגודל הנמדד עצמו * . מד-זרם מחובר בטור לרכיב שאת הזרם בו מעוני י נים למדוד . כדי שהשפעת מד-הזרם תהיה קטנה ככל האפשר , התנגדותו הפנימית חייבת להיות קטנה ככל האפשר . מד-מתח מחובר במקביל לרכיב שאת המתח בין קצותיו אנו מודדים . כדי שהשפעתו על המתח הנמדד תהיה קטנה ככל האפשר , ההתנגדות הפנימית חייבת להיות גדולה מאוד יחסית להתנגדות הרכיב . כזכור מניסוי , 2 ניתן לחלק את מכשירי המדידה לשני סוגים : מכשירים אנלוגיים ומכשירים ספרתיים . בדרך כלל , ההתנגדות הפנימית של מד-זרם אנלוגי גדולה מההתנגדות הפנימית של מד-זרם ספרתי ; וההתנגדות הפנימית של מד-מתח אנלוגי קטנה בהרבה מההתנגדות הפנימית של מד-מתח ספרתי . משום כך , מדידת זרם או מתח בעזרת מכשיר אנלוגי עלולה להיות מדויקת פחות ממדידת אותו גודל בעזרת מכשיר ספרתי . מומלץ להשתמש במורדים האנלוגי ים המבוססים על גלוונומטר דאץ ס ו נ ו ו ל , ללא מעגלי עזר אלקטרוניים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר