עמוד:47

עיבוד התו צאות . 1 השלם את טבלה . 8-1 בעמודה ( 5 ) ( התנגדות מחושבת של הקטע ( AB רשום שתי תוצאות : . 1 התוצאה המתקבלת מהערכים המדוד > ם של המתח U והזרם 1 העובר במעגל ( על-פ > חוק אום . 2 . ( סכום BA ההתנגדויות המדודות של הקטעים . BC- 1 AD אם ההפרש היחסי בין שני הערכים המחושבים הללו עולה על , 10 # בדוק את תשובתך , ו במידת הצורך , חזור על המדידות שביצעת . ההפרש היחסי בין ההתנגדות המחושבת להתנגדות הנמדדת ( עמודה (( 6 ) היא היחס שבין הפרש ההתנגדויות שבעמודה ( 2 ) ובעמודה , ( 5 ) לבין הערך הנמדד של ההתנגדות ( עמודה . (( 2 ) . 2 השלם את טבלה . 8-2 גם כאן רשום בעמודה ( 5 ) שתי תוצאות : . 1 ההתנגדות המחושבת על-פי חוק אום . . 2 ההתנגדות השקולה של הקטעים . EF ^ CD אם ההפרש היחסי בין הערכים המחושבים עולה על , 10 # בדוק את תשובתך , ו במידת הצורך , חזור על המדידות שביצעת . . 3 השלם את טבלה 8-3 בדומה לטבלאות 8-1 . 8-2-ו כאן תרשום בעמודה ( 5 ) את התוצאה המתקבלת על-פי חוק אום , ואת התוצאה המתקבלת ממשוואה 3 ) . ( 8 שים לב כי ההתנגדות המדודה של הקטע CD שווה להתנגדות השקולה של הנגדים 1 R R ( כלומר , היא 3 2 תהיה האיבר הראשון באגף ימין של משוואה 3 ) . (( 8 שאלות סיכום . 1 נסה להסביר את הסיבות האפשריות להבדלים שבין ההתנגדות השקולה הנמדדת , לבין ההתנגדות השקולה המחושבת לפי חוק אום . ( עמודה ( 6 ) בטבלאות 8-2 , 8-1 ו 3 . ( 8 . 2 מעוני י נים לחבר נגד עומס , R שהתנגדותו ידועה , במקביל 3 לפוטנצי ומטר , R | | R ) ראה איור 3 , ( 8 כך שהזרם במעגל 2 3 שבאיור 3 8 י ושפע מעט ככל האפשר מחיבור הנגד . איזה פוטנציומטר תבחר : פוטנציומטר שהתנגדותו המקסימלית קטנה בהרבה מהתנגדות נגד העומס , או פוטנציומטר שהתנגדותו גדולה בהרבה מזו של הנגד ? נמק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר