עמוד:46

ב . מדוד את ההתנגדויות של שני חלקי הפוטנציומטר . ( R 2 ^ R t ) ( שיס לב כי המדידה נעשית כאשו R מחובר במקביל ל- ח . ( 2 3 מדוד את ההתנגדות שבין הנקודות : myn ) . C- 1 B , B-1 A בכל מדידות ההתנגדויות שבסעיף זה , הספק מנותק מהמעגל ( . ג . הפעל את הספק וכוון את המתח . 6 \/ -ל ן . מדוד בעזרת רב-מודד ספרתי את המתחים U BA ^ U CB , U ED . U DC ה . מדוד את הזרם במעגל . ו . נתק את הספק מהמעגל . סובב את הזחלן בפוטנציומטר כך שההתנגדות n > nn R j מינימלית . ז . חזור על המדידות המתוארות בסעיפים ב - ה . (*) עמודות אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 8-3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר