עמוד:45

מדוד את ההתנגדות בין הנקודות . £ - ) A נתק את אחד ההדק > ם של הנגד , R ומדוד את ההתנגדות בין הנקודות C ו-ם . חבר את , R 2 2 נתק את אחד ההדק > ם של הנגד , R ומדוד את ההתנגדות ב > ן 1 הנקודות E ו -ק . ( הערה : בכל מדידות ההתנגדות שבסעיף זה , הספק מנותק מהמעגל ( . ג . חבר שנית את הנגדים , הפעל את הספק וכוון את המתח . 6 \/ -ל ד . מדוד בעזרת רב-מודד ספרתי את המתח . uBA ה . מדוד את הזרם במעגל . . 3 מעגל מעורב ומחלק מתח א . הרכב את המעגל שבאיור . 8-3 השתמש בנגדים הקבועים Rj 1 R 3 שתוארו ברשימת הציוד . חבר אחד מהרב-מודדים כמד-זרם בטור עם הספק . את ההדק הנע ( הזחלן ) של הפוטנציומטר חבר לקצהו האחד של הנגד R ( תצלום של הפוטנציומטר מופיע באיור 4-6 בניסוי 3 . ( 4 את ההדקים הקבועים של הפוטנציומטר חבר לקצהו האחר של הנגד R ולמד-הזרם . סובב את הזחלן בפוטנציומטר כך 3 שההתנגדות R t תהיה מקסימלית ( איור 3 . ( 8 (**) , (*) ראה ההערות לטבלה . 8-1 טבלה 8-2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר