עמוד:44

מהלך הניסו > הערה כללית : רשום את תוצאות הניסויים בטבלאות כדוגמת טבלה , 8-1 טבלה 8-2 וטבלה 3 , 8 בעמודות המתאימות . . 1 מעגל טורי א . הרכב את המעגל שבאי ור . 8-1 השתמש בנגדים הקבועים 2 ^ Rj שתוארו ברשימת הציוד . חבר אחד מהרב-מודדים כמד-זרם בטור עם הספק . ב . מדוד את ההתנגדויות בין הנקודות . C- > B , D- > A , B- > A p ! nj : myn ) את הספק מהמעגל בעת מדידת התנגדויות אלו ( . ג . הפעל את הספק וכוון את המתח . 6 V- > מדוד בעזרת רב-מודד ספרתי את המתחים . uc - 1 U DA , U BA ה . מדוד את הזרם במעגל . . 2 מעגל מקבילי א . הרכב את המעגל שבאיור . 8-2 השתמש בנגדים הקבועים R - ^ fl j 2 שתוארו ברשימת הציוד . חבר אחד מהרב-מודדים כמד-זרם בטור עם הספק . טבלה 8-1 ר עמודות אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . ההתנגדות של קטעים אלו נמדדת כאשר הספק מנותק מהמעגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר