עמוד:43

שאלות הכנה הנח כי במעגלים 8-1 ו 8-2- ערכי הנגדים הם : , R = 1 kn x . R = 500 kn 2 nun . 1 את הזרם במעגל שבאיור , 8-1 ואת המתחים . u -1 U נתו ן BC AD כ U = 6 ^ . 2 חשב את ההתנגדות השקולה R של המעגל שבאיור . 8-1 מה יהיה eq הזרם במעגל אם נחליף את הנגדים R -1 fy בנגד יחיד שערכו 2 ? R n eq nwn . 3 את ההתנגדות השקולה של המעגל שבאיור . 8-2 . 4 חשב את הזרמים 1 1 ו- 1 העוברים בנגדים , rraNnra , R 2 ^ R t במעגל שבאיור . 8-2 נתו ן כי . U = 6 V BA . 5 הוכח את משוואה . ( 8-4 ) חשב את היחס בין המתחים U ו ט ^ CD במעגל שבאי ור 3 , 8 כאשר ההתנגדות R קטנה מאוד יחסית 2 להתנגדות . ( R << R ) R 2 3 3 ron כי במעגל שבאיור 3 , 8 ההתנגדות הכוללת של הנגד המשתנה היא , R = 1 kn והנגדים הקבועים הם nj n . R = 1 kn , R = 10 kn עוד , 4 3 כי היחס בין Bj לבין R 2 הוא . R 1 / R = 9 iwn . 6 את ההתנגדות השקולה של המעגל שבאיור . 8-3 . 7 חשב . את הזרמים , 1 4 1 , , 1 2 ' 0 העוברים בנגדים , R , R 2 , Rj 3 , noNnna , R במעגל שבאיור . 8-3 חשב את המתח על כל נגד . 4 נתו ן כי . U BA = 6 V רשימת הציוד - ספק כוח למתח נמוך . - שני רב-מודדים ספרתיים . - פוטנציומטר בעל התנגדות מקסימלית של , 1 kn ודיוק של . 10 % 3 - נגדים קבועים בעלי דיוק של AQ % Bj בתחום שבין 800 n R 2 , 1200 n- > בתחום שבין R , 600 n- > 400 n בתחום שבי ן 9 kn 3 . 11 kn-b

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר