עמוד:42

כאשר ההתנגדות השקולה R מחושבת על-פי משוואה . ( 8-3 ) הנגד R eq משמש אפוא כמחלק מתח : על-ידי ש > נו > היחס בין ההתנגדויות של שני חלקיו , ( R - ^ Rj ) ניתן להגדיל או להקטי ן את המתח על נגד העומס 2 3 חומר רקע נוסף לניסוי זה מצוי בפרק 8 בכרך א של הספר "תורת החשמל . " מטרות הניסו י מדי רת התנגדותם השקולה של נגדים בחיבור טורי , מקבילי ומעורב . לימוד השימוש בנגד משתנה כמחלק מתח במעגל חשמלי . הערכת משך הניסוי שני שיעורים . עקרונות שיטת הניסו י הניסוי מתחלק לשלושה חלקים : א . מדידת ההתנגדות השקולה של מעגל טורי ( איור . ( 8-1 ב . מדידת ההתנגדות השקולה של מעגל מקבילי ( איור . ( 8-2 ג . מדידת ההתנגדות השקולה של מעגל מעורב ( איור 3 , ( 8 ושימוש בנגד משתנה כמחלק מתח . בכל שלושת המקרים נמדוד את ההתנגדות השקולה של המעגל בשתי דרכים : א . על-ידי מדידה ישירה של התנגדות המעגל כאשר מקור המתח מנותק מהמעגל . ב . על-ידי מדידת הזרם במעגל ומתה ההדקים של מקור המתח , כאשר המקור מחובר במעגל ( כלומר , המקור עמוס , ( ושימוש בחוק אום לחישוב ההתנגדות השקולה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר