עמוד:41

באיור 8-3 מתואר מעגל חשמלי שבו הנגדים מחוברים ביניהם בחיבור מעורב . R הוא נגד משתנה , המתחלק לשני נגדים : E ו- ח . הנגד R 2 2 1 מחובר במקביל לנגד הקבוע . R 3 את ההתנגדות השקולה של מעגל מעורב מחשבים בשלבים . בכל שלב מאתרים קבוצת נגדים המחוברים ביניהם בטור או במקביל , ומייצגים אותה על-ידי נגד שקול , עד שכל הנגדים במעגל מיוצגים על-ידי נגד שקול יחיד . בהתאם לכך , ו על-פי משוואות ( 8-1 ) , ( 8-2 ) -ו נקבל כי ההתנגדות השקולה בין הנקודות , E- ) C במעגל שבאיור 3 , 8 היא וההתנגדות השקולה של המעגל כולו ( כלומר , ההתנגדות בין הנקודות { B- ) A היא לעתים קרובות מעוני י נים לווסת את המתח בין שתי נקודות במעגל , בלי לשנות את מקור המתח במעגל . למשל , את המתח U על הנגד R 3 CD ( איור 3 ( 8 ניתן לשנות על-ידי שינוי היחס בין ההתנגדויות R t . /? - > מחוקי קירכהוף נובע , כי היחס בין המתח U למתח ההדקים CD 2 של המקור u הוא BA איור 3 8 נ גדים מח ובר ים בח יב ור מע ורב במעגל חשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר