עמוד:39

שאלות סיכום . 1 כדי לפתור את מעגל 3 7 אפשר לבחור שני חוגים אחרים , ולאו דווקא את החוגים ( 1 ) ( 2 ) -ו שבחרנו לעיל . למשל , באיור 5 7 מתואר המעגל 3 7 שבו החוג השני נבחר בצורה שו נה מאשר במקרה הראשון ( חוג ( 1 ) נשאר ללא שינוי . ( באיור 5 7 חוג ( 2 ) הוא המעגל החיצוני ( כלומר , אינו כולל את הענף . ( AB הראה כי על-פי המדידות שביצעת , חוק המתחים של קירכהוף מתקיים בחוגים ( 1 ) ( 2 ) -ו שבמעגל 5 -7 . 2 במעגל שבאיור / -4 מחליפים את מקור המתח npon E , J / ZY 2 השווה למקור . ( E 2 = E ) Ej הסבר ( ללא חישובים ) מה צריך להיות ערכו של הנגד R כדי שיתקיים . U = G AB 3 איור 5 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר