עמוד:36

את הזרמים , 1 י 3 והמתח ים U 2 , U , ' U נמדוד ישירות בעזרת רב-מודד . את מתחי המקורות ynpj E - ^ Ej על-ידי מדידת המתח שבין m > p המקורות כאשר המקורות מחוברים במע גל . לאחר ביצוע המד י ד ו ת נבדוק אם מתקיימים חוק הזרמים וחוק המתחים של קירכהוף . שאלות הכנה . 1 רשום את חוק הזרמים לצמתים A B-ו במעגל המתואר באיור 3 -7 השתמש בסימוני הזרמים הרשומים באיור . . 2 רשום את חוק המתחים של קירכהוף לחוגים ( 1 ) ( 2 ) -ו במעגל המתואר באיור 3 7 השתמש בסימוני המתחים הרשומים באיור . . 3 ודאי מצאת כי משוואות הזרמים לצמתים B- > A זהות ( ולכן ברור כי הן תלויות זו בזו . ( נותרות אפוא שלוש משוואות בלתי תלויות : משוואת הזרמים לצומת A ( או ( B ושתי משוואות המתחים לחוגים ( 1 ) . ( 2 ) -ו את שלוש המשוואות הללו אפשר לפתור עבור שלושה נעלמים . בהנחה שהנגדים R - ^ R 2 , R t והמקורות E - > Ej ידועים , מצא את הפתרון הכללי של שלוש המשוואות עבור : א . הזרמים 1 2 , 1 1 ו -1 ב . המתחים U 2 , U ! ו . U A הכן טבלה ( כדו גמת טבלה , ( 7-1 ו נרשום בה את הזרמים והמתחים שחישבת בסעיף 3 לצורך החישובים הנח כי ערכי הנגדים ומקורות המתח במעגל הם : ; = 500 n , 2 = 2000 n , R = 100 n , 3 E 1 = 1 . 5 V , E 2 = 6 V אייר 3 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר