עמוד:35

כאשר E j הוא מתח מקור בחוג , u -1 הוא מתח על צרכן באותו חוג . החוק השני של קירכהוף הוא הביטוי המתימטי לחוק שימור האנרגיה במעגל חשמלי : העבודה , הכרוכה בהעתקת מטען חשמלי דרך חוג סגור , שווה לאנרגיה הנוצרת במקורות המתח שבחו ג ( על הקשר שבין האנרגיה הנוצרת במקור מתח לעבודה חשמלית תלמד ביתר פירוט בפרק 11 בספר "תורת החשמל" כרך א . ( חומר רקע נוסף לניסוי זה מצוי בפרק ך בכרך א של הספר "תורת החשמל . " מטרות הנ » סו י . 1 בדיקת חוק הזרמים של קירכהוף בצומת במעגל חשמלי . . 2 בדיקת חוק המתחים של קירכהוף בחוג סגור במעגל חשמלי הערכת משך הניסו י שני שיעורים . עקרו נות שיטת הניסו > את חוקי קירכהוף נבדוק על-ידי מדידת זרמים ומתחים במעגל החשמלי המתואר באיור 3 7 במעגל זה שני צמתים : . B- 1 A נבחר במעגל זה שני חוגים סגורים , ( 2 , 1 ) ו נסמן אותם בעזרת חיצים . E -1 Ej הס 2 שני המקורות במעגל . איור 7-2 הסכ ום האלגברי של מפלי המתזז על הנגדים שווה לסכום האל גבר י של מתחי המקור ות : E + E 2 = Uj + U + U 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר