עמוד:34

ניסוי 7 בדיקת חוקי קירכהוף במעגלי זרם ישר רקע עיוני בבואנו לפתור מעגלים חשמליים שיש בהם מקורות מתח אחדים , לא נוכל לעשות זאת בעזרת חוק אום בלבד . לשם כך ניעזר בשני חוקי קירכהוף . חוק ה-זרמים של קירכהוף סכום הזרמים הנכנסים לצומת שווה לסכום הזרמים היוצאים מאותו הצומת . כלומר , ( 7-D c ij = n 1 k כאשר I הוא זרם היוצא מהצומת ort 1 הוא זרם הנכנס לצומת ( האות k היוונית z ( סי גמא ) מציינת פעולת סיכום . ( חוק הזרמים הוא למעשה חוק שימור המטען במעגל חשמלי שבו התנאים אי נם משתנים בזמן ( מצב מתמיד . ( במעגל חשמלי שיש בו מקורות מתח קבועים , כמות המטען הנכנס לצומת בפרק זמן כלשהו שווה לכמות המטען היוצא מן הצומת באותו פרק זמן . חוק המתחים של קירכהוף הסכום האלגברי של מתחי המקורות בחוג סגור שווה לסכום האלגברי של מפלי המתח על הצרכנים בחוג . כלומר , איור 7-1 סכום ה זרמים ג ה נכ נסים לצ ומת , A שווה לסכ ום ה זרמים היוצאים ממנו : Ij + 1 + 1 = I + I ^ ^ 3 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר