עמוד:33

. 5 חזור על סעיפי הניסוי , 4 - 1 אך הפעם השתמש בנגד של 50 0 במקום בסליל . . 6 חזור על סעיפי הניסוי , 4-1 אך הפעם השתמש בתרמיסטור במקום בסליל . עיבוד התוצאות . 1 א . על-פי תוצאותיך , שרטט גרף המתאר את תלות ההתנגדות של סליל הנחושת בטמפרטורה . האם הגרף ליניארי ? ב . חשב על פי הגרף את מקדם הטמפרטורה של הנחושת ; השווה את תוצאתך למקדם הטמפרטורה הרשום בטבלה 4-2 בספר הלימוד . . 2 א . שרטט על-פי תוצאותיו גרף , המתאר את תלות התנגדות הנגד בטמפרטורה . האם הגרף ליניארי ? ב . חשב על-פי הגרף את מקדם הטמפרטורה של הנגד ; האם המקדם חיובי או שלילי ? . 3 א . שרטט על-פי תוצאותיך גרף המתאר את תלות התנגדות התרמיסטור בטמפרטורה . ב . האם התרמיסטור שהשתמשת בו הוא בעל מקדם טמ ^ טורה חיובי או שלילי ? ג . מהו מקדם הטמפרטורה של התרמיסטור בטמפרטורה ? 50 ° C שאלות סיכום . 1 אם יש הבדל בין הערך המדוד של מקדם הטמפרטורה של נחושת לבין הערך הרשום בטבלה 4-2 בספר הלימוד , האם תוכל להצביע על הסיבות להבדל זה ? . 2 הסבר כיצד ניתן להשתמש בתרמיסטור כמד-טמפרטורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר