עמוד:29

ב . על-פי התיאוריה , אופייני ההתנגדות של הנגדים צריכים להיות קווים ישרים . מצא את התנגדויות שני הנגדים , על-פי שיפועי הקווים המתקבלים . ג . השווה את ההתנגדויות שחישבת להתנגדויות הרשומות על הנגדים . אם יש הבדלים בין הערכים , נסה להסביר מהו מקורם . ד . האם השתנו תוצאות המדידה לאחר שהפכת את כיוון חיבורו של הנגד ? . 2 א . שרטט את אופיין ההתנגדות של הנורה שבדקת בניסוי . האם קיבלת קו ישר ? ב . חשב את התנגדות הנורה ( על-פי היחס בין המתח לזרם ) בשתי נקודות שונות שעל אופיין הנורה . האם ההתנגדויות שוות בשני המקרים ? האם נורת להט מצייתת לחוק אום ? הסבר י ג . האם השתנו תוצאות המדידה לאחר שהפכת את כיוון חיבורה של הנורה ? . 3 א . שרטט את ) >> DW ההתנגדות של הדי ודה , על מערכת צירים נפרדת . ב . האם השתנו תוצאות המדידה לאחר שהפכת את כיוון חיבורה של הדיודה ? השווה עם התנהגות הנגדים ו נורת הלהט בעת שחיברת אותם בכיוון הפוך . שאלות סיכום . 1 על-פי אופייני ההתנגדות ששרטטת , אילו מהרכיבים שהשתתפו בניסוי מצייתים לחוק אום ? . 2 לפי התיאוריה , התנגדות הנורה גדלה עם הטמפרטורה . האם התוצאה שקיבלת בסעיף 2 ב בעיבוד התוצאות מאשרת טענה זו ? הסבר !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר