עמוד:24

. 3 פוטנציומטר ור » אוסטט א . זהה את הדקי הפוטנצ > ומטר שניתן לך , בעזרת איור . 4-6 ב . הזז את הזחלן A של הפוטנציומטר לכיוון ההדק C עד הסוף , ומדוד את ההתנגדויות הבאות : . 1 בין A לבין ; ( R ) B AB . 2 בין A לבין 3 ;( R ) C בין B לבין . ( R ) C רשום את תוצאותיך בטבלה כדוגמת טבלה , 4-4 שתרכז את תוצאות שלוש ההתנגדויות בשלושה מצבים שונים של הפוטנציומטר . ג . הזז את הזחלן למחצית המרחק בערך בין B , 0-ל וחזור על המדידות שבסעיף ב . ד . הזז את הזחלן לכיוון ההדק B עד הסוף , וחזור על המדידות שבסעיף ב . ה , חבר את הרב-מודד אל הדקי הריאוסטט . שנה בהדרגה את התנגדות הריאוסטט . תאר כיצד משתנה התנגדותו , ומדוד את התנגדותו המינימלית והמקסימלית . עיבוד התוצאות . 1 על-פי התוצאות שרשמת בטבלה 3 , 4 בדוק האם תוצאות המדידה שלך מתאימות לסיבולת ( דיוק ) שנקב היצרן . . 2 על-פי התוצאות שרשמת בטבלה 4-4 ( סעיף , ( 3 מהו הקשר המתימטי ביו R AC - R AB > ™ BC axn הקשר הזה משתנה , כשמשנים את מיקומו של הזחלן ? . 3 על-פי תוצאות הניסוי , מצא שימוש אפשרי לריאוסטט . טבלה 4-4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר