עמוד:22

מטרית הניסי י . 1 הכרת נגדים מסוגים שונים . . 2 הכרת הפוטנציומטר והריאוסטט . . 3 לימוד קוד הסימון של נגדים . . 4 מדידת התנגדו יות נגדים . הערכת משך הניסו י שני שיעורים עקרונות שיטת הניסוי במעבדה נכיר נגדים מסוגים שונים . נזהה את התנגדויות הנגדים , ו נמדוד את התנגדויותיהם בעזרת רב-מודד . לאחר מכן נבדוק כיצד משתנות ההתנגדויות של הפוטנציומטר והריאוסטט , כאשר מזיזים את החלק הנע שלהם . שאלות הכנה . 1 מצא את התנגדות הנגד המתואר באיור . 4-8 . 2 רשום את צבעי הפסים ( משמאל לימין ) של נגד שערכו : 1 kn ± 5 % . 3 מצא את התנגדויות הנגדים שסימוניהם : א . ; R 12 ב . 4 K 7 אייר 7 ^ אייר 4-8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר