עמוד:21

ג . נגדים המסומנים בקוד ספרות ואותיות ניתן להבין את שיטת הסימון על-פי הדוגמאות הבאות ; . 2 במעגלים חשמליים רבים יש צורך לשנות התנגדויות בזמן שהמעגלים פועלים . לשם כך ניתן להשתמש בפוטנציומטר , שהוא התקן בעל שלושה הדקים , כמתואר באיור . 4-6 את ההתנגדות ניתן לשנות בין הדק A לבין הדק C ( או בין הדק A לבי ן הדק , ( B על-ידי הזזת חלק נע ( זחלן ) המחובר להדק . A ריאוסטט הוא התקן בעל שני הדקים , כמתואר באיור . 4-ך את ההתנגדות בין הדקי הריאוסטט ניתן לשנות על-ידי הזזת חלק נע . איור 4-6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר