עמוד:20

* פס הצבע השמאלי ביותר מסמן את הספרה השמאלית של ערך הנגד . * פס הצבע השני משמאל מסמן את הספרה השנייה משמאל של ערך הנגד . * פס הצבע השלישי משמאל מסמן את הספרה השלישית משמאל של ערך הנגד . * פס הצבע הרביעי מסמן את מספר האפסים , שיש להוסיף לשלוש הספרות השמאליות . * פס הצבע החמישי מסמן את דיוק הנגד . דוגמה 3 ^ נתו ן הנגד הבא : התנגדות הנגד היא : 380 x 0 . 01 = 3-8 n והדיוק הוא . 5 % מכאן שהתנגדות הנגד היא בין 3 . ^ 6 \ לבין . 4 . 14 n איור 5 4 איור 4-4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר