עמוד:17

ניסוי 4 הכרת סוגי נגדים , קודי סימון ומדידת התנגדות רקע עיוני נסביר תחילה כיצד מזהים את תכונותיו של נגד ( התנגדותו , מידת הדיוק של ההתנגדות והספק החום המירב > שבו הוא עומד ) על-פ > סימנים הרשומים עלי ו , ו על-פי מימדיו . . 1 כדי לאפשר זיהוי ערכי התנגדות של נגדים , הונהגו שיטות סימון אחדות . נציין כאן את הנפוצות שבהן : א . נגדים המסומנים בארבעה פסי צבע כדי לזהות את ערכי ההתנגדות של נגדים , המיוצרים בייצור המוני הונהגה שיטת סימון אחידה של רכיבים אלה . שיטה זו מבוססת על ארבעה פסי צבע , המסומנים על גוף הנגד ( איור . ( 4-1 שלושת פסי הצבע השמאליים ( א , ב , ג ) מסמנים את ערך ההתנגדות של הנגד . פס הצבע הימני ( ד ) מסמן את מידת דיוקו של הנגד ( באחוזים . ( ( פס הצבע השמאלי קרוב לקצה השמאלי יותר משפס הצבע הימני קרוב לקצה הימני ( . כל אחד מפסי הצבע א , ב , ג , יכול להופיע באחד מעשרה צבעים , כשכל צבע מציין ספרה על-פי טבלה . 4-1 איור ^ -1 פסי הסימון על נגד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר