עמוד:16

. 2 הנח את שלושת התיילים לאורך הסרגל ומדוד את אורכו של כל תיל . . 3 בנה את המעגל החשמלי המתואר באיור , 3-1 וחבר בו את התיל הנבדק הראשון . כוון את מקור המתח לקבלת זרם של 0 . 5 A ( לפי קריאת מד הזרם שבמקור המתח . ( . 4 מדוד את המתח על קטעים באורכים הבאים : עשירית מאורך התיל , שתי עשיריות , שלוש עשיריות וכו י , עד אורך התיל כולו ( היעזר בסרגל הצמוד לתיל . ( . 5 רשום את המתח הנמדד של כל קטע תיל בעמודה המתאימה בטבלה -3-1עיבוד התוצאות . 1 חשב את שטח החתך של כל אחד משלושת התיילים . . 2 א . חשב את ההתנגדות של קטעי התיל הראשו ן בכל אחת מעשר המדידות שביצעת . רשום כל תוצאה במשבצת המתאימה בטבלה , ושרטט גרף המתאר את תלות התנגדות התיל R ( n ) באורכו 'e ( m ) ב . העבר קו ישר הקרוב ביותר לנקודות שבגרף . קבע על-פי שיפוע הקו את ערכו של . p / A ג . חשב את ההתנגדות הסגולית p של התיל הראשון . . 3 חזור על סעיף 2 עבור התיילים הנותרים . . 4 נסה למצוא מאיזה חומר עשוי כל תיל , על-פי התנגדותו הסגולית ( היעזר בטבלה 4-1 שבספר הלימוד . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר