עמוד:15

3 - חיילים בעלי התנגדויות גדולות מ- 0 . 1 n ואורך קטן מ- , 1 m 0 > > ) u / yn מחומרים שונים , כגון : ברזל , ניקל וכרום-ניקל . - מסילת עץ המשמשת בסיס לסרגל ולחיילים . - נגד שערכו כ-מ . 1 / 2 W , 1 מהלך הניסו י . 1 מדוד בעזרת מיקרומטר או מד זחיח את הקוטר של כל תיל ( אם נתון שטח החתך של תיל או קוטרו , אין צורך למדוד את הקוטר , ( ורשום את התוצאות בטבלה דוגמת טבלה , 3-1 שבה תרכז את תוצאות מדידותיך בניסוי . עמודות אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 3-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר