עמוד:14

כדי למצוא את ההתנגדות הסגולית של החומר , נמדוד את קוטר התיל , ונוכל לחשב את שטח החתך שלו . A לאחר שנדע את שטח החתך , A נוכל למצוא את התנגדותו הסגולית p של התיל , מידיעת השיפוע . p / A את אורכיהם של קטעי התיל הנבדקים נמדוד בעזרת סרגל , ואת קוטר התיל ( אם אינו נתון ) - באמצעות מיקרומטר או מד זחיח . התנגדות התיילים הנבדקים נמוכה מכדי שאפשר יהיה למדוד אותה בעזרת מד התנגדות , ולכן נשתמש במעגל המתואר באיור . 3-1 המעגל כולל מקור מתח הניתן לשינוי , נגד של , 1 n התיל הנבדק ( המתוח לאורך סרגל , ( ומד מתח המודד את המתח על קטעים שונים של התיל הנבדק . את מתח המקור E ניתן לווסת לקבלת זרמים שונים דרך התיל הנבדק . נמדוד את הזרם בקטע תיל מסוים ואת המתח עליו . את הזרם נמדוד באמצעות מד הזרם של מקור המתח , ואת המתח נמדוד באמצעות מד מתח מתאים . נחזור על הניסוי עבור מספר קטעי תיל . רשימת הציוד - ספק מתח ישר משתנה . - מד מתח למדידות בתחום 0-0 . 5 V ( או רב מודד ספרתי סטנדרטי . ( - מיקרומטר או מד זחיח . - סרגל 50 cm איור 3-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר