עמוד:13

ניסוי 3 תלות התנגדותם של מוליכים בפר מרטרים שונים רקע עיוני ההתנגדות החשמלית של תיל מוליך , בעל חתך אחיד , למעבר זרם חשמלי דרכו , תלויה באורכו , בשטח החתך שלו ובהתנגדותו הסגולית . ההתנגדות נתו נה על-ידי : R = pZ / k כאשר - 1 אורך התיל ( m ) 2 - A שטח החתך של התיל ( mm ) 2 - p ההתנגדות הסגולית של התיל mm / m ) ( n 2 ההתנגדות הסגולית של מוליך ( כאשר היא נתו נה ביחידות ( n-mm / m שווה בגודלה להתנגדות של תיל , העשוי מאותו חומר שממנו עשוי 2 המוליך , שאורכו , 1 m ושטח החתך שלו . 1 mm ההתנגדות הסגולית תלויה בחומר שממנו עשו י המוליך , וגם בטמפרטורה שבה הוא נמצא . בטבלה 4-1 בכרך א של ספר הלימוד "תורת החשמל" מצויה טבלת התנגדויות סגוליות של חומרים שונים בטמפרטורה של . 20 ° C מטרות הניסוי . 1 בדיקת התלות של התנגדויות תיילים מוליכים באורכם . . 2 מציאת התנגדויותיהם הסגוליות של תיילים מוליכים . הערכת משך הניסו י שני שיעורים עקרונות שיטת הניסוי על מנת למצוא את תלות התנגדותו של תיל באורכו , נמדוד , בשיטת שנסביר בהמשך , את ההתנגדות R של קטעי תיל בעלי אורכים שונים ושטחי חתך שווים , ו נשרטט גרף המתאר את תלות ההתנגדות R באורך . SL הגרף של ההתנגדות R כפונקציה של האורך g הוא קו ישר , ששיפועו נתו ן על-יד > . p / A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר