עמוד:12

מדידת התנגדות . 8 נתק את הרב-מודד מספק הכוח , והעבר אותו למצב מדידת התנגדות בתחום של מאות אום * . . 9 חבר את הרב-מודד להדק י דקדת הנגדים . כוון את הדקדה להתנגדויות הבאות : . 500 net . 200 n , 100 n , 50 n , 10 n מדוד בכל מצב את התנגדות הדקדה . רשום בטבלה את ההתנגדות הנקובה של הדקדה בכל מצב , ולידה את ערך ההתנגדות שקיבלת בעת המדידה . עיבוד התוצאות . 1 שרטט גרף של הזרם בתלות במתח , על-פי תוצאותיך בסעיף 7 במהלך הניסוי . מצא קשר בין מתח הספק , U הזרם 1 שהספק מזרים , והתנגדות הדקדה . R אם ברשותך רב-מודד אנלוגי , עליך לאפס אותו באופן הבא : חבר את הדקי הרב-מודד זה לזה , וסובב את הכפתור ADJ . עד שהמחוג יורה על התנגדות של . 0 n איור 2-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר