עמוד:11

מהלך הניסו י הפעלת הסכק . 1 ודא שמתג ההפעלה של ספק הכוח נמצא במצב "כבוי " , ( OFF ) / ר / בר את ספק הכוח לרשת החשמל . . 2 כוון את בקו הגבלת הזרם למצב מקסימום , על-ידי סיבובו בכיוון תנועת מחוגי השעון , וכוון את בקר המתח למצב מינימום על ידי סיבובו נגד כיוון תנועת מחוגי השעון . הפעל את הספק על-ידי העברת מתג ההפעלה למצב . ON . 3 סובב את בקר המתח . רשום מהו המתח המקסימלי ומהו המתח המינימלי שאליהם ניתן להגיע . מדידות tnt ומתח באמצעות הרב-מודד . 4 הקטן את מתח הספק לאפס . כוון את הרב-מודד למדידת מתח ישר בתחום מדידה של מספר וולטים , וחבר אותו בקוטביות הנכונה להדקי הספק . רשום את מתח הספק הנמדד על-ידי הרב-מודד , ואת מתח הספק כפי שנמדד על-ידי מד-המתח הפנימי שבספק . . 5 העלה בהדרגה את מתח הספק , וכוון אותו למתח של . 3 V בחר את תחום המדידה המתאים ביותר של הרב-מודד , למדידת מתח זה . רשום באיזה תחום בחרת . נמק ! השווה את קריאת הרב-מודד לקריאת מד-המתח הפנימי שבספק . . 6 נתק את הרב-מודד מהספק , וכוון אותו למדידת זרם ישר בתחום של מאות מיליאמפרים . כוון את מדקדת הנגדים להתנגדות של , 20 n והרכב את המעגל שבאיור . 2-1 ך . קרא את הזרם ברב-מודד , בחר מדקדת הנגדים - לפי הסדר - התנגדויות של mvy . 500 n- > 200 n , 100 0 , 50 n בהתאם את תחום מדידת ההתנגדויות של הרב-מודד . ערוך טבלה , ורשום בה את ערכי הזרם המתאימים לערכי התנגדות הדקדה שבחרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר