עמוד:8

בחלק מהספקים מצויים רכיבים נוספים : בקר הגבלת זרם CURRENT LIMIT ) או בקיצור ( C . LIM הבקר הוא חלק ממנגנון המצוי ברוב הספקים , ומאפשר להגביל את הזרם שהספק יזרים , בהתאם לצרכי המשתמש . לדוגמה , אם רוצים שהזרם במוצא הספק לא יעלה על , 0 . 4 A יש לכוון את בקר הגבלת הזרם לערך זה . חשיבות מנגנון הגבלת הזרם היא באפשרות להגן על המעגל החשמלי המחובר לספק מפני זרם יתר . בכל מקרה הזרם שניתן לצרוך מהספק מוגבל לאמפרים ספורים . מד י מתח ו ז רם בחלק מהספקים מצוי על לוח הבקרה מד מתח , שתפקידו למדוד את המתח בין הדקי המוצא של הספק . בחלק מהספקים מצוי על לוח הבקרה מד זרם שתפקידו להראות את הזרם הנצרך מהספק . ב . הכרת רב-מודד תפקידו של רב-מודד הוא למדוד מתח , זרם או התנגדות . יש רב-מודדים שמודדים גם גדלים נוספים , כגון טמפרטורה . ניתן לחלק את המודדים לשני סוגים : אנלוגיים וספרתיים . על פי רוב , המודדים הספרתיים מדויקים יותר , ומסו גלים למדוד את הגדלים השונים בתחומים רחבים יותר . מודדים אלו הם בעלי תצוגה ספרתית . המודדים האנלוגיים מציגים את תוצאות המדידות באמצעות מחוג נע . בכל רב-מודד מצוי בורר , המאפשר לבחור בין מדידת מתח , זרם או התנגדות ( ולפעמים גם גדלים נוספים . ( הערכים הנמדדים של שלושת הגדלים האלה יכולים לנוע בתחום רחב של ערכים , ולכן נבנו הרב-מודדים בצורה שתאפשר בחירה של תחומי מדידה מצומצמים . לדוגמה , ברב-מודדים ספרתיים מסוימים , מקובלים התחומים הבאים של מדידת מתח : , 0-20 V , 0-2 V , 0- 200 mV . 0 - 500 V , 0 - 200 V

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר