עמוד:5

רשימת הציוד - ערכת אלקטרוסטטיקה ( כוללת רצועות ממוספרות מפלסטיק ומצלולוזה , בדים המשמשים לטע > נת הרצועות , ו נורת ניאון . ( - פלסטל י נה . - זכוכית שעו ן . - בקבוק פלסטיק בעל מכסה מחורר . - קערה שתכולתה 1 / 2 ליטר לפחות . מהלד הניסו י . 1 הצב את זכוכית השעון * על שולחן חלק ו נקי , כמתואר באיור . 1-1 ודא שהזכוכית יכולה להסתובב בקלות . בחר זוג רצועות זהות , שפשף את קצה אחת הרצועות בבד , והצמד אותה בעזרת הפלסטלי נה אל זכוכית השעון ; אל תי גע בקצה הטעון של הרצועה . ** שפשף גם את הרצועה השנייה , וקרב אותה אל קצה הרצועה המחוברת לזכוכית השעון , כמתואר באיור . 1-1 . 2 חזור על סעיף 1 עם זוג אחר של רצועות זהות . . 3 חזור על סעיף 1 עם רצועות שאינן זהות . * אם אי ן ברשותך זכוכית שעון , חבר סרט דביק באורך של 50-כ ס"מ ורוחב של 1-כ ס " מ לאמצע אחת הרצועות ותלה את הרצועה בשיווי משקל . ודא שהרצועה יכולה להסתובב בקלות סביב צירה . ** א 0 תיגע בקצה הטעון של הרצועה , יעבור מטען בין הרצועה לבין גופך , והרצועה תפסיק להיות טעונה . תופעה זו מכונה "פריקת מטען . " איור 1-1 האם בין הרצועות פועל כוו . משיכה או דחייה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר