עמוד:1

מבוא כרך א י של הספר ניסויי מעבדה בתורת החשמל מי ועד לכתה י י . חלק מהניסויים מיועדים הן לתלמידים ברמת לימודים א ' -ב ' והן לתלמידים ברמת לימודים ג ' -ד י ; שאר הניסויים מי ו עדים לתלמידי רמת לימודים א ב- ' ' בלבד . כותרות הניסויים המיועדים לשתי הרמות , הודגשו על-ידי רקע אפור , כך : ניסו י . 1 בחוברת כלולים ניסויים , שבהם מודדים גדלים חשמליים , וניסויים אחרים שנועדו להכרת הרכיבים , ציוד המדידה ושיטות המדידה . הניסויים המתקדמים עוסקים במעגלי זרם ישר , באלקטרוסטטיקה ובמגנטיות . מרבית הניסויים בחוברת > r הם ניסויי חובה על פי תוכנית הלימודים החדשה , רק ניסויים 12 ו 13- הם ניסויי רשות לרמה א י -ב . ' ספר הניסויים נכתב כך שיתאים לביצוע הניסויים בכל סוגי הציוד המצויים במעבדות בתי הספר . לכן ציינו רק את המאפיינים הכלליים של ציוד המעבדה והרכיבים הדרושים בכל ניסוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר