עמוד:ב

תכנון הניסויים וכתיבתם ד " ר רפאל יהל - ראש הצוות גבריאל י בור ניסן פישבאום תלמה מוקדי עריכה תלמה מוקדי ד " ר לי נה אורן ייעוץ מדעי ודידקטי ד " ר י עקב גל ישראל זילברשטיין ד " ר מאיר מידב ד " ר ארלי תמיר קריאה והערות לספר הניסו י ים מלני אברמוביץ ישראל בלוך שלמה בן טולילה זאב יגודניק שרל עז ר י אל משה קלרטג הבאה לדפוס - אב י בה אב י דן-פ ו י אסטרו עיצוב עטיפה - רות שלם איורים - רונית בורלא גרפ יקה - רותי אפלברג קריאה והערות לניסו י ים 6-1 אלה ממלידר אריה סגינהור דוד סלע אבי גדור צוקר משה רוזן בית הספר לטכנולוגיה מוקם ומופעל ע " > תרומה רב-שנתית משותפת של קרן ברכה ויד הנדיב מסת " ב ISBN 965-302-67 ^ -7 © מהדורת תשנ"ב . 1991 / 2 — כל הזכויות שמורות . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , רחי קלאוזנר , 14 רמונ אניב , ת"ד , 39328 תל אביב . 61392 . The Open University of Israel , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39328 , Tel-Aviv , 61392 Printed in Israel .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר