עמוד:144

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בשירים ובסיפורים . עמ' : 4 אברהם שרון , "תפילה , " לפתוח שער לשיר ולסיפור , התשס"א , משרד החינוך , אגף ת"ל , הוצאת מעלות . © כל הזכויות שמורות למחבר . עמ' : 14 פניה ברגשטיין , "מי אשם , " ? שיר ידעתי : שירים לילדים , תשל"ה , הקיבוץ המאוחד . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 20 יהודית גורביץ ושמואל נבון , מירי ברוך ( עורכת , ( "למה יש לחוחית צבעים רבים , " ? ספר הלמה , , 1988 הוצאת ספרים עם עובד . © כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם . עמ' : 51 רבקה אליצור , "משה והכתר , " על אבות לילדים : אגדות חז"ל בלבוש קל , © . 1972 כל הזכויות שמורות למחברת ולספריית אלינר , ההסתדרות הציונית העולמית . HYPERLINK "http : // www . eliner . co . il" www . eliner . co . il עמ' : 72 עודד בורלא , "היה לי יום הולדת , " הספר הגדול של עודד בורלא , , 1989 הוצאת עם עובד . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 88 מירה מאיר , "מה עושים דגים בגשם , " ? מה עושים דגים בגשם , 1970 , ? הוצאת מסדה . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 90 אנדה עמיר-פינקרפלד , "לו הייתי מלך , " אני שר מאושר , , 1973 הוצאת מסדה . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 110 "רק בקשה אחת , " מעובד על פי הסיפור "משאלת העני מאליהו הנביא , " אסע"י , 12578 שנרשם על ידי תמר אלכסנדר וסופר על ידי קמליה שחר רוסו , מן העדה הטורקית . עיבוד : נירה לוין . © כל הזכויות שמורות . עמ' : 116 לאה נאור , "מקהלה עליזה , " שרשרת של זהב , , 2007 הוצאת אחוזת בית . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 126 ע' הלל , "הכדור , " בוקר טוב , , 1971 הוצאת הקיבוץ המאוחד . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 127 אורי סלע ( תרגם , ( "שולה שולה שבלולים , " שירי אמא אווזה , , 1986 הוצאת מודן . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 128 שלמה אבס , "מלחמת התישים , " סיפורים לשלום , , 1994 הוצאת עגור . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 130 לאה גולדברג , "האדון חלום , " מה עושות האילות , © . 1957 כל הזכויות שמורות לספרית פועלים / הקיבוץ המאוחד , בני ברק . עמ' : 141 , 139-138 , 136 א"א מילן , תרגום : אבירמה גולן , פו הדב , , 2004 פרק רביעי . © כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת מחברות לספרות , זמורה , אור יהודה . השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו – נתקנן במהדורה הבאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר