עמוד:140

פו הבטיח לחפש את הזנב של איה . ממי הוא רוצה לבקש עזרה ? הקיפו את הציור המתאים . מתחת למקוש הדלת של ינשוף היה כתוב כך : נה לי צלצל אים מאנינים בתושבה למה ינשוף התכון ? השלימו . אם מענינים . מתחת לחבל הפעמון היה כתוב כך : נה לין קוש אים לא מאנינים בתושבה למה ינשוף התכון ? השלימו . אם לא . בספור כתוב שינשוף לא הצטין בכתיב . לדגמה הוא כתב כך : לחמעמחמאה למה ינשוף התכון ? למה זה מצחיק ? (רֶ מז : קראו בקול )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר