עמוד:91

מה הילד בשיר חולם להיות ? הקיפו את הציו רִ ים המתאימים . מה הילד-המלך היה רוצה שיק רֶ ה ? צבעו את הציור המתאים . אילו מלים מתאימות למלך שבשיר ? הקיפו את המלים המתאימות . שנאה אהבה שלום מלחמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר