עמוד:89

א . קראו את הכות רֶ ת של השיר . למה הכות רֶ ת מצחיקה ? הסבירו . ב . הכות רֶ ת של השיר חוז רֶ ת בכמה בתים בשיר . סמנו באילו בתים . בבית ה רִ אשון בבית השני בבית השלישי בבית הרביעי ג . בבית אחד הכות רֶ ת לא מופיעה . כתבו את שתי השורות ה רִ אשונות בבית הזה . השלימו : בעולם , דגים לא יכולים להיות ביבשה כי לפי השיר , דגים לא רוצים להיות ביבשה ביום גשם כי מה מצחיק בזה ? ספרו . (רֶ מז : איפה הדגים חיים בד רֶ ך כלל (? המשו רֶרֶ ת מירה מאיר תארה את הדגים כאלו היו בני אדם . מצאו בשיר שתי דגמאות והעתיקו . . 1 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר