עמוד:54

שלג בגליל בלילה היה קר וירד שלג בגליל . אמא אמרה : "מחר נסע לגליל לראות את השלג " . אבל כאשר המשפחה התעוררה השמש זרחה והאויר התחמם . אבא הדליק את הרדיו ושמע : " השלג בגליל כבר הפשיר " ! השלימו לפי הספור את המלים : אויר שמש שלג . כאשר היה קר בלילה , ירד בגליל . כאשר ה זרחה , האויר התחמם . כאשר ה התחמם , השלג הפשיר . סוף לספור . הקיפו את הסוף המתאים לספור . כאשר אבא שמע ברדיו שהשלג הפשיר , הוא אמר : היום נסע לראות את השלג היום לא כדאי לנסע לגליל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר