עמוד:51

דרכו של תינוק , שהוא שולח ידו בכל אשר יראה . אמרו החרטמים : לא , כי בכתר לבדו שלח תינוק זה את ידו . אמר יתרו : בואו ונבחן אותו . צוה יתרו והביאו לפניו שתי קערות . קערה אחת מלאה זהב וקערה אחת מלאה גחלים בוערות ומאירות . אמר יתרו : אם אל הזהב ישלח הילד את ידו , יש בו דעה ויהרג . ואם אל הגחלים ישלח ידו , אין בו דעה , תינוק הוא , יחיה . הביט משה הקטן אל שתי הקערות אשר הביאו לפניו . ראה את הזהב הנוצץ ורצה לשלח ידו לקחת מן הזהב אשר בקערה . בא גבריאל המלאך ודחף את יד משה . תפס משה גחלת מתוך קערת הגחלים . היתה הגחלת בוערת ונכותה ידו של משה . הכניס משה הקטן את ידו הכואבת לתוך פיו ונכותה לשונו . מאותה כויה שנכוה משה בלשונו , נעשה כבד פה וכבד לשון . מתוך הספר על אבות לילדים , ספריית אלינר , ההסתדרות הציונית העולמית , התשל"ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר