עמוד:15

מה הילדה בשיר רוצה לברר ? הקיפו את התשובה הנכונה . מי התחילה בריב מי פרעה צמה מי אמרה מלת גנאי הקשיבו שוב לבית השני של השיר . אילו מלים חוזרות ומדגישות ששתי הבנות היו שתפות לריב ? אילו ציורים מתאימים לשיר ? צבעו את הציו רִ ים המתאימים . הקשיבו שוב לבית האחרון של השיר . מה לדעתכם הילדה רוצה עכשו , כשהיא ואחותה לא מדברות זו עם זו ? סמנו את התשובה הנכונה . להמשיך בריב להתחיל ריב חדש להשלים למה אתם חושבים כך ? ספרו בכתה . מה תציעו לחברות שהן ב רֹ גז כדי שיחזרו להיות חברות ? דברו בכתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר