עמוד:4

תפלה / אברהם שרון תפלה היא חלום , תפלה היא משאלה תפלה היא פיוס , תפלה היא התחלה . תפלה היא בקשה , תפלה היא נתינה תפלה היא מעשה , תפלה היא מתנה . מתוך הספר לפתוח שער לשיר ולסיפור , התשס"א , משרד החינוך , אגף ת"ל , הוצאת מעלות איזו היא עבודה שהיא בלב ? הוי אומר : זו תפלה . תענית ב' ע"א ברכת שלום שים שלום , טובה וברכה , חיים , חן וחסד , צדקה ורחמים , עלינו ועל-כלישראל עמך , וברכנו אבינו , כלנו כאחד , באור פניך , כי באור פניך נתת לנו ה' אלקינו תורה וחיים , אהבה וחסד , צדקה ורחמים , ברכה ושלום . וטוב בעיניך לברכנו ולברך את-כל-עמך ישראל ברוב-עז ושלום . ברוך אתה , 'ה המברך את עמו ישראל בשלום . מתוך תפילת שמונה עשרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר