עמוד:94

נח ובניו דואגים לחיות שבתבה / יוכבד סגל לפי סנהדרין קח ע"ב ותנחומא פרשת נח לפני שהביא הקדוש-ברוך-הוא את המבול לעולם , צוה לנח לבנות תבה ולהכניס בה את אשתו ואת שלשת בניו : את שם , את חם ואת יפת , יחד עם הנשים שלהם . וגם מכל הבהמות , החיות , הצפרים והרמשים שבעולם צוה ה' להכניס עמו לתבה וכן עשה . לכל אחד הכין נח מקום מיחד : לפילים - כלוב רחב וגבה , לפרות - רפת , לעזים ולכבשים - דיר , לאריות , לזאבים ולכל יתר החיות הטורפות - כלובים חזקים מאד , כדי שלא יוכלו לצאת ולהזיק לבהמות : לצפרים הכין קנים , ולעכברים וללטאות - כלובים קטנים . וגם מזון הכין נח לכלם והניח אותו במחסנים שבתוך התבה . לכל חיה , בהמה ועוף הכין את האכל האהוב : תבן וקש לגמלים , עשבים וחציר לצבאים ולפרות , לסוסים ולחמורים שעורים , לפילים - ענפי עצים , וגרעינים וזרעונים לצפרים . וכאשר גברו המים והתבה שטה על פניהם , התחילה עבודה רבה לנח ולבניו . היה עליהם לטפל בכל החיות ולהגיש להן את אכלן , לכל אחת מה שהיתה רגילה לאכל ובשעה שהיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר