עמוד:26

ק ק ק ק ק ק צבעו רַ ק ק . קראו בקול . רק רק בק בקבק ב ק תק ב ק תק מק מק מק מקמק מק מק רק מקק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר