עמוד:111

, 3 הוסף לגרף , את הגדלים האלה : צירים מתאימים , שמות הצירים , ויחידות הצירים . הוסף ערכים מספריים לחלוקות המסורטטות על פני הצירים . הדפס את הגרף . . 4 חשב את קבוע הזמן מתוך הגרף של מתח הטעינה והפריקה של הקבל . הסבר בדוח הניסוי כיצד ביצעת את החישוב . הפסק את ההדמיה . . 5 החלף את הנגד שבניסוי בנגד שהתנגדותו מחצית מהתנגדות הנגד המופיע באיור . 14 . 2 הרץ את ההדמיה וחזור על המדידות ועל התהליך של יצירת גרף המתח של הקבל , כפי שפורט בסעיפים הקודמים . הדפס את הגרף . הפסק את ההדמיה . הסבר בדוח הניסוי את ההבדלים בין שני הגרפים שקיבלת . . 6 הרכב בהדמיה את מעגל הניסוי לחישוב זרם הטעינה והפריקה הקבל המוצג באיור , 14 . 8 הגדל את חלון המשקף לגודל המרבי , והרץ את ההדמיה . שנה את קנה-המידה האנכי של ערוץ . 5 mV / div ^ A על המסך יוצג הגרף של מתח הנגד בן 10 & שחובר למעגל . חשב מתוך הגרף את הזרם המרבי הזורם בקבל . . 7 העתק את הגרף למעבד התמלילים , והוסף לו את הגדלים כמפורט בסעיף ג , כדי שיציג את זרם הטעינה והפריקה של הקבל . הדפס את הגרף . שאלת סיכום הערך , על-פי הגרף של תלות מתח הטעינה והפריקה של הקבל בזמן , כמה קבועי זמן נדרשים לטעינת קבל למתח המרבי שהוא יכול להיטען אליו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר