עמוד:109

צפייה במתח היחסי לזרם באמצעות משקף התנודות משקף התנודות מציג מתח . כדי שנוכל למדוד באמצעותו זרם , ננצל את חוק אום . נמדוד מתח על פני נגד , שהתנגדותו ידועה , ונחשב את הזרם על ידי חלוקת המתח הנצפה - בהתנגדות הידועה של באיור 14 . 11 מתואר מעגל הניסוי , שבאמצעותו ניתן למדוד את זרם הטעינה והפריקה במעגל הניסוי . מכיוון שהתנגדות הנגד , שנוסף למעגל , קטנה מאד ביחס להתנגדות "המקורית" של המעגל- הוספת הנגד תשפיע במידה הניתנת להזנחה על המדידה . שאלת הכנה באיור 14 . 12 מוצג החלון של משקף התנודות במצב של פתיחה מרבית , ( expand ) בעת שמתבצעת מדידת מתח על נגד בן 10 אום , לצורך החישוב של זרם הפריקה וזרם הטעינה של קבל . איור : 14 . 11 מעגל המאפשר חישוב זרם במעגל טעינה ופריקה של קבל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר