עמוד:108

של הציר האופקי , "רוחב" התמונה , ונקבע אותו , ls / div ^ כלומר , כל חלוקה '' גדולה '' של הציר תהיה בת שנייה . שינוי rmnn-mp יתבצע על-ידי הקשה על המשולש השחור העליון הצמוד לצדו הימני של חלון בסיס הזמן . כל חלוקה משנית של ציר הזמן תהיה , במצב הנוכחי של קנה-המידה ' בת . 0 . 2 s בניסוי נשתמש במבוא אחד של המשקף , '' ערוץ " אחד בלבד - ערוץ A , שלכניסתו נחבר את המתח שאותו נרצה להציג . קנה-המידה של הציר האנכי , המתואר באיור 14 . 9 הוא , 5 v / div כלומר , כל חלוקה ראשית היא בת . 5 V ניתן לשנות את קנה-המידה האנכי כדי לצפות באותות בעוצמה נמוכה . במהלך הניסוי נשנה את קנה-המידה ל , lv / div כלומר כל חלוקה " גדולה" תהיה של . IV השינוי יתבצע על-ידי הקשה על הלחצן העליון , שמשולש מסורטט בתוכו , הצמוד לחלקו הימני של תחום . A Channel אפשר להגדיל את מסך המשקף , כך שהצפייה באות המתקבל - נוחה יותר . ההגדלה מתבצעת על-ידי הקשה על הצלמית Expand הנמצאת בחלק העליון של אזור הבקרים , ראה איור . 14 . 9 מסך המשקף לאחר הגדלתו מתואר באיור . 14 . 10 איור : 14 . 10 המסך של משקף התנודות בגודל מרבי ( Expand )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר