עמוד:102

עיבוד התוצאות . 1 בעבור כל קבל , חשב את הסטייה ( באחוזים ) של ערך הקיבול המדוד מערכו הנקוב של הקיבול . . 2 על-פי התוצאות שרשמת בטבלה , 13 . 2 סרטט שני גרפים ! גרף המתאר את זרם הקבל בתלות בזמן בתהליך הטעינה , וגרף המתאר את מתח הקבל בתלות בזמן בתהליך הפריקה . . 3 על-פי הגרפים שסרטטת בסעיף , 2 חשב את קבוע הזמן r של המעגל בטעינה ובפריקה , ובדוק אם מתקיים השוויון . % = RC שאלות סיכום . 1 באיור 13 . 11 נתונים שלושה קבליס בעלי קיבול שווה של . 0 . 015 \ 1 F א . מהו מתח הפריצה של כל קבל ל ב . מהו הקשר בין הגודל הפיזי של הקבל ובין מתח הפריצה שלו ? . 2 מדוע , לדעתך , נתבקשת לקצר את הדקי הקבל לפני תחילת הטעינה ? . 3 מהם השיקולים בבחירת ערך ההתנגדות של הנגד וערך הקיבול של הקבל לשם ביצוע נוח של הניסוי ? A כיצד ישתנו הגרפים , אם נשתמש בהתנגדויות קטנות פי ? 5 איור 13 . 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר