עמוד:100

מהלך הניסוי . 1 הכרת קגלים , זיהוי תכונותיהם , מדידת ההתנגדות של הקבלים , וקיבולם . 1 לפניך קבלים מסוגים שונים ו קבל קרמי , קבל פוליאסטר , קבל אלקטרוליטי . . 2 בחר אחד הקבלים , וזהה את קיבולו ואת שאר הנתונים הרשומים עליו . . 3 מדוד את קיבול הקבל באמצעות מד קיבול , ורשום בדוח הניסוי את קיבולו בטבלה כדוגמת טבלה . 13 . 1 . 4 כדי לרוקן את הקבל ממטענו , קצר את הדקיו . לאחר זמן קצר , נתק את ההדקים . מדוד באמצעות מד-התנגדות את התנגדות הקבל . שים לב אם ההתנגדות משתנה במהלך המדידה , אם כן - המתן להתייצבות המדידה . רשום בדוח הניסוי , בטבלה 13 . 1 את ההתנגדות שמדדת . . 5 מדוד את הגודל הפיזי של הקבל ( למשל , בקבל שצורתו תיבה , מדוד את האורך , הרוחב והגובה , ( ורשום אותם בדוח הניסוי בטבלה . 13 . 1 . 6 חזור על סעיפים 4-1 בעבור כל הקבלים . טבלה 13 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר